සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ සඳහා වටිනා උපදෙස් 7ක්

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය යනු කුමක්ද?

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය යනු විවිධ සමාජ මාධ්‍ය නාලිකා හරහා ඔබ, ඔබේ නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියයි.

ඕනෑම සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරයක අවසාන ඉලක්කය වන්නේ වෙබ් අඩවියකට වැඩි පිරිසක් යොමු කිරීම, නිෂ්පාදනයේ දෘශ්‍යතාව වැඩි කිරීම, වැඩි සමාජ මාධ්‍ය අනුගාමිකයින් ලබා ගැනීම හෝ වැඩිපුර ගනුදෙනුකරුවන් සොයා ගැනීමයි.

අද වන විට වඩාත් ම ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය ජාල වන්නේ Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram සහ Linkedin

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

  • නව නිෂ්පාදනයක්, සේවාවක් හෝ ප්‍රවෘත්තියක් පිළිබඳව ප්‍රචාරය කිරීමේ නවතම ක්‍රමය සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණයයි  එමගින් රූපවාහිනියට හෝ වෙනත් සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍යවලට වඩා වේගයෙන් පණිවිඩයක් පැතිරවිය හැකිය.
  • මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් අද වන විට සමාජ මාධ්‍ය ජාලයන් තුල වැඩිපුර කාලයක් වැය කරමින් සිටී. සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය  අද වන විට ප්‍රවණතාවක් ව පවතී, එය අද පවතින ලාභදායී ඵලදායි අලෙවිකරණ ක්‍රමයකි
  • මෑත කාලීන පර්යේෂණ වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ සමාජ මාධ්‍ය පාරිභෝගිකයන්ගේ නවතම බලපෑම්කරුවා බවට පත් ව ඇති බවයි

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ සඳහා උපදෙස්

  1. පළමු ව අලෙවිකරණය සඳහා කුමන සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කළ යුතු ද යන්න තීරණය කරන්න
  2. ඔබගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් යාවත්කාලීන කරන්න
  3. ඔබේ වෙබ් අඩවිය හෝ බ්ලොග් අඩවිය ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු සමඟ සම්බන්ධ කරන්න
  4. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සමාන බලපෑම් කරන්නන් සොයා ගෙන අනුගමනය කරන්න
  5. සිත්ගන්නාසුලු අන්තර්ගතයන් (පෙළ, රූප, වීඩියෝ) ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය පිටු වලින් නිතර බෙදා හරින්න
  6. දිනකට පමණ ඉක්මවා අන්තර්ගතයන් පළ  කිරීමෙන් වළකින්න
  7. සමාජ මාධ්‍ය නීති රීති අනුගමනය කරමින් ඉවසීමෙන් ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු සිටින්න